Śpiączka

Ocena stopnia śpiączki (Skala Glasgow)

Ocena stopnia śpiączki (Skala Glasgow)

Aby ocenić stopień śpiączki stosujemy schemat postępowania zaproponowany przez Teasdal i Jenneta (1974 r.). Polega on na ocenie otwierania oczu, najlepszej odpowiedzi werbalnej oraz najlepszej odpowiedzi ruchowej na zadany bodziec. Parametry te należy rozpatrywać łącznie z odruchami źrenicznymi, odruchami „głowy lalki”, ciśnieniem tętniczym, oddechem, tętnem, temperaturą ciała. Skala Glasgow (GCS, na podstawie schematu Teasdale i Jennetta 1974 r.)

  • otwieranie oczu

o 1 - brak

o 2 - na ból

o 3 - na polecenie

o 4 - spontanicznie

  • kontakt słowny

o 1 - brak

o 2 - niezrozumiale dźwięki, pojękiwanie

o 3 - niewłaściwe słowa lub krzyk

o 4 - mowa chaotyczna, uwaga zachowana

o 5 - zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby

  • reakcja ruchowa

o 1 - brak

o 2 - reakcja wyprostna na ból (sztywność z odmóżdżenia)

o 3 - reakcja zgięciowa na ból (sztywność z odkorowania)

o 4 - celowe ruchy zmierzające do uniknięcia bodźca bólowego (zginanie - wycofywanie kończyny)

o 5 - lokalizuje ból

o 6 - spełnia polecenia

Źródło: www.wikipedia.pl

404441
Odwiedzin od 2009 roku